Hyvitysmaksu Suomessa
Hyvitysmaksu kansainvälisesti
Korvaus luovan työn tekijöille
Hyvitysmaksun saajat
Hyvitysmaksuvarojen jako 2014
Valtioneuvoston asetus 2014
Hyvitysmaksuvarojen jako 2010

Opetus- ja Kulttuuriministeriön 10.9.2010 tekemä päätös vuoden 2009 hyvitysmaksuvarojen jaosta (1 000 euroa)

Henkilökohtaiset tilitykset oikeudenomistajille:
Jakava järjestö
Kopiosto ry
2 145
Gramex ry
1 516
Teosto ry
1 432
Tuotos ry
320
Yhteensä:
5 414
Tilitykset tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus (AVEK)
2 050
Esittävän Säveltaiteen Edistämiskeskus (ESEK)
551
Luovan säveltaiteen edistämiskeskus (LUSES)
519
LUSES ja ESEK yhteisesti AV-varoja
457
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus
222
Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys
106
Kirjallisuuden edistämiskeskus
93
Kuvasto/Visuaalisen taiteen edistämiskeskus (VISEK)
30
Kuurojen Liitto
6
Yhteensä
4 034
Opetusministeriö päättää myöhemmin
224
Kaikki yhteensä
9 672