Hyvitysmaksu Suomessa
Hyvitysmaksu kansainvälisesti
Korvaus luovan työn tekijöille
Hyvitysmaksun saajat
Hyvitysmaksuvarojen jako 2014
Valtioneuvoston asetus 2014
Hyvitysmaksuvarojen jako 2011

Opetus- ja Kulttuuriministeriön 26.10.2011 tekemä päätös vuoden 2010 hyvitysmaksuvarojen jaosta (1 000 euroa)

Henkilökohtaiset tilitykset oikeudenomistajille:
Jakava järjestö
Kopiosto ry
1 264
Gramex ry
1 039
Teosto ry
968
Tuotos ry
186
Yhteensä:
3 457
Tilitykset tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus (AVEK)
1 195
Esittävän Säveltaiteen Edistämiskeskus (ESEK)
388
Luovan säveltaiteen edistämiskeskus (LUSES)
365
LUSES ja ESEK yhteisesti AV-varoja
256
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus
150
Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys
64,5
Kirjallisuuden edistämiskeskus
58
Kuvasto/Visuaalisen taiteen edistämiskeskus (VISEK)
17
Kuurojen Liitto
3,5
Yhteensä
2 497
Opetusministeriö päättää myöhemmin
146
Kaikki yhteensä
6 100