Hyvitysmaksu Suomessa
Hyvitysmaksu kansainvälisesti
Korvaus luovan työn tekijöille
Hyvitysmaksun saajat
Hyvitysmaksuvarojen jako 2014
Valtioneuvoston asetus 2014
Hyvitysmaksun saajat

Hyvitysmaksu jaetaan tekijöille tekijänoikeusjärjestöjen kautta.
Hyvitysmaksuvarojen jako v. 2014>

Tutustu hyvitysmaksun saajien toimintaan klikkaamalla ko. järjestöä.

AVEK
Avek eli audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus jakaa tekijänoikeuskorvauksia audiovisuaalisen kulttuurin edistämiseen. Varoilla tuetaan kotimaisten lyhyt- ja dokumenttielokuvien sekä mediataideteosten tuotantoa ja teosten kansainvälistä levitystä, audiovisuaalisen alan ammattilaisten jatko- ja täydennyskoulutusta sekä alan festivaalien ja muiden tapahtumien järjestämistä.
Gramex
Gramex on esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusjärjestö. Se kerää tekijänoikeuskorvauksia äänitemusiikin käytöstä ja jakaa nämä korvauksiin oikeutetuille.
Kirjallisuuden edistämiskeskus
Kirjallisuuden edistämiskeskus on Suomen Kirjailijaliiton yhteydessä toimiva erillinen kotimaisen kirjallisuuden edistämisyksikkö.
Kopiosto
Kopiosto on vuonna 1978 perustettu tekijöiden, kustantajien ja esittävien taiteilijoiden yhteinen tekijänoikeusjärjestö, joka jakaa hyvitysmaksuvaroja henkilökohtaisina korvauksina televisio-ohjelmien tekijöille.
Kuurojen liitto
Kuurojen Liitto ry valmistaa viittomakielistä videomateriaalia kuurojen kaikkien ikäryhmien koulutus-, sivistys- ja virkistystarpeisiin. Design for All- periaatteen mukaisesti nämä ohjelmat varustetaan suomen- ja ruotsinkielisellä puheäänellä, jolloin ne ovat myös viittomakieltä taitamattomien käytettävissä. Kuurojen Liitto ry on vuosittain saanut tukea hyvitysmaksuvaroista.
MES
Musiikin edistämissäätiön eli MESin, jonka Gramex ja Teosto perustivat kesällä 2012, tarkoituksena on edistää ja tukea kotimaista monimuotoista musiikkia. Kotimaisella musiikilla tarkoitetaan suomalaisten tai Suomessa vakituisesti asuvien esittävien taiteilijoiden sekä säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien tuotantoa. Säätiön toiminnassa yhdistyvät aiemmat ESEKin ja LUSESin tukitoiminnat.
Teosto
Teosto on voittoa tavoittelematon aatteellinen yhdistys, joka valvoo tehokkaasti, kattavasti ja taloudellisesti musiikin tekijöiden ja kustantajien oikeuksia. Teosto myös edistää kotimaista luovaa säveltaidetta. Se kerää tekijänoikeuskorvauksia musiikin käytöstä ja jakaa nämä korvauksiin oikeutetuille säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille
Tuotos
Vuonna 1998 perustettu AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry kerää ja tilittää tekijänoikeuskorvauksia televisioyhtiöiden ulkopuolisille, riippumattomille tuottajille.
VISEK
Visuaalisen taiteen edistämiskeskus Visek myöntää vuosittain apurahaa  käytettäväksi audiovisuaalista kuvataidetta käsittelevän tuotannon edistämiseen ja digitaalisen kuvataiteen ja digitaalisten interaktiivisten teosten tukeen.